Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jak ja mogę wiedzieć czego chcę od życia, skoro nawet nie wiem co chcę zjeść na obiad?
Reposted byKurkaWyluzujmiyobostrelesklepikzhorroramikartoNikJulaBalucharmercygi-chanEtienEegzystencjalnypawKamabostrele
7880 74de
7805 97bf
Reposted bythe-devil the-devil
7746 35d4
7698 c219
7541 6633
Reposted bykajakkowalikthe-devil
7494 69d8
Reposted bythe-devilBritneyBitch
7423 f048
Reposted bythe-devilbazantdupabladahedahe
7367 a005
7352 26a3
7238 881c
a brief history of my life
6766 39d3
Reposted bykajakkowalik kajakkowalik
2300 57f3
has science gone too far?
Reposted byschizofredkaaabagheraenna-musicantonimrainbowzombieskilledmyunicornHogattaa
1030 a3b2
Reposted bygaszkanemoralitythe-devillaocultatriste
Play fullscreen
so in love
Reposted byinsomniia insomniia
Czułam się jak w dzieciństwie, kiedy otwierałam kinderniespodziankę i zamiast figurki z najnowszej kolekcji były tam puzzle.
— E. o seksie z typem, który miał małego
Masz pretensje do siebie, że sam siebie zrobiłeś w chuja. Sam siebie wydymałeś. Sam z siebie i przed sobą zrobiłeś idiotę. Znowu jesteś w dupie. Z każdą chwilą trochę większej. Świadomie lub nie – na własne życzenie. 
http://non-writer.blogspot.com
Reposted bycharmermiyo
3325 06a8 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
3891 021a
Reposted fromKangaRue KangaRue
5531 9ee4
i'm back
Reposted byebukajakkowalikBunnyBooMigotliwalaberblatron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl