Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3178 e764
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaciarka ciarka
https://youtu.be/Nbr0GwKeIwQ
Franz Egal - Nieobecny
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus viamalamarcelka malamarcelka
Reposted fromzelbekon zelbekon
https://youtu.be/m73hwq8AazI
Franz Egal - Brak Dostępu 🔒
1954 3422
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasmaller smaller
https://youtu.be/Tfzx7L_rsAU
Robimy na rondzie zawracanie.
5648 3376
aww shit
Reposted frompankamien pankamien
3917 2c67 500
5542 7f15 500
komiks
Reposted frompsychedelics psychedelics

Trochę mi głupio i znowu mi się gardło zaciska i znowu czuję, jakby ktoś mi ręce na szyi położył, ale nie że z miłości, tylko że mocno mnie ściska i tak mnie dziwnie w grdyce boli i nawet nie ja zaczynam sinieć pierwszy, tylko te dłonie jakieś takie naraz przekrwione i blade. I znowu się boję. I znowu próbuję to z siebie wyrzucić. I tylko czuję, jak mi się napina w ciele wszystko, jak w żołądku mnie ściska. Skubię paznokcie, których nie zdążyłem obgryźć, a na scenie nie wypada. I czuję, jak się czerwienię, bo ja zawsze muszę się czerwienić i aż mi palce wykrzywia z nerwów i tej niemocy.

I nagle w jednej chwili wszystko mija. 

http://non-writer.pl
Reposted bykajakkowalikthenatuss
- Trzydzieści lat – wyszeptałem, patrząc tępo w kawiarkę – Jakim cudem mam trzydzieści lat?

- Co ty, kryzys masz? – Szymon się zaśmiał i podszedł do lodówki – Masz trzydzieści lat i już. Chcesz mleko?

Nie chciałem.
http://non-writer.pl
Reposted bymartexxx martexxx
Czuję się, jak gdyby na otwartym morzu wyrzucono mnie za burtę. Ani dna, ani lądu, ani nawet żadnej boi. Żadnego punktu odniesienia. Nic, czego można by się złapać i trzymać. W kółko tylko paniczne próby utrzymania się na powierzchni, skurcze mięśni i strach przed pójściem na dno.
http://non-writer.blogspot.com
7903 1085 500
Reposted bysoupsoupskajakkowalik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl